İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

NDHRM, firmalara ihtiyaçlarını karşılayacak uygun personel, iş arayan adaylara ise arayışlarına uygun firma ve pozisyonlarda iş bulma amacını amaç edinir. Bunu yaparken;

» Öncelik firmanın tanımını sağlar, şirket yetkilileri ile görüşme yapılır.
» Pozisyonla ilgili görev tanımı yapılır,
» Uygun adaylara ulaşım için yöntem belirlenir,
» NDHRM veri tabanı ile adaylara ulaşılır,
» İlanlar kanalıyla adaylara ulaşılır,
» Sosyal ağ kullanılarak adaylara ulaşılır,
» Öncelikle adaylara tele mülakat yapılır,
» Uygun adaylar mülakata alınarak pozisyona yetkinlikleri belirlenir.
» Tespit edilen adaylar danışmanlığını yaptığımız firmaya sunulur,
» Adaylar danışmanlığını yaptığımız firma ile tanıştırılır,
» Adaylarla ilgili referans çalışması tamamlanır,
» Adaylara kişilik ve yetenek testleri uygulanır,
» Adaylar, firmanın belirlediği kriterlere göre yetenek sınavlarına tabi tutulur,
» Adayın işe başlangıç tarihi, çalışma koşullara, maaş ödemeleri netleştirilir,
» Firmanın adayla ilgili memnuniyeti altı ayda bir takip edilir.