DENETİM HİZMETLERİ

NDHRM, firmaların ihtiyaçlarına uygun muhasebe sistemlerini oluşturmayı, mevcut yapının geliştirilmesini hedefler. Danışmanlık yaptığı firmaya,  işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili konularda müşavirlik hizmetlerini sunar. Tahkim, bilirkişilik hizmetlerini verir.